Tubushi Stool    
 
Steel / Plywood Top/ W17" X H 18 1/2"   Photo: Kimio Takeyama